• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Публічна інформація

/Files/images/DSCN7870.JPG

Торчицький НВК. надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи управлінню освіти в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (телефон, факс, електронна адреса);

– загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає школа або яка розміщується на офіційному веб-сайті школи.

2. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Кривецька ЗОШ І-ІІ ст., в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

– від фізичної особи (зразок);

– від юридичної особи (зразок);

– від об’єднань громадян (зразок).

Нормативно-правова база:

1. Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

2. Закон України “Про інформацію”;

3. Указ Президента України № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

5. Наказ Міністерство освіти і науки України від 21 жовтня 2008 року № 953 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №858»

Запит на інформацію може бути поданий:

за телефоном: 2-43-30

Торчицький НВК

Проектна потужність -320 учнів (див. паспорт НВК)

В Торчицькому НВК навчається в 5-9 класах 42 учні

В дитячому садку - 22 вихованці

Матеріально - технічне забезпечення НВК

11 навчальних кабінетів

Компютерний клас (9 робочих місць)

Столярна та слюсарна майстерня

Спортивний зал

2 харчоблоки (шкільний та дитячого садка)

Кiлькiсть переглядiв: 157

Коментарi